O firme:

Ven obchodn priatelia,

  Hadte originlne pohostenie pre svojich praiteov, rodinu, kolektv i fa?

  S poteenm Vm predstavujeme firmu, ktor bola zaloen v roku 1997 s cieom zabezpei kvalitn gastronomick a cateringov sluby pre Bansk Bystricu a okolie.

  akujeme za prejaven dveru, bude nm cou ak budete patri medzi
                                      NAICH KLIENTOV


 
 Nau ponuku si mete prelistova tu. Kontakt daje zskate tu.
 
 
Prty Centrum - Bansk Bystrica | Ochrana osobnch dajov |